Funktioner

TIMEOUT Funktioner

Tidsregistrering
Få overblik over forbrug af timer på projekter, job eller sager, og dermed få styr på hvor mange timer der skal faktureres eller aflønnes
Tidsregistrering
Få styr om dine opgaver tager længere tid en forventet, eller om der er brugt mere tid på et projekt end budgetteret.
Projektstyring
Projektstyring giver overblik over projektporteføljen samt time budget, tidsforbrug og rest timer for det enkelte projekter.
Projektstyring
Igangværende arbejde er også inklusiv samt økonomisk opfølgning af projektet/erne. Ressourcer kan planlægges således for et samlet overblik over kapaciteten, herunder at den enkelte medarbejderes normtid overholdes.
Ressource styring
Ressource styring anvendes til at skabe indblik i og overblik over projekter.
Ressource styring
For medarbejdere, hvad der er brugt tid på. Både ift. det forventede samt ift. ens møde eller normtid.
Komme/Gå
Komme/Gå er simpel registrering af, hvornår man møder på arbejde, samt hvornår man går hjem. Det gælder både, hvis man møder fysisk på arbejdspladsen samt virtuelt.
Komme/Gå
Registrering er simpelt og kan ske på terminaler, mobilen og/eller PC’en, enten i form af indtastningsfelter eller knapper.
Fakturering
TimeOut's økonomistyring løsningen dækker budgettering, fakturering og betalinger. Dertil hvad der kommer af omsætning og hvornår de forventes betalt (betalingsplan).
Fakturering
I forbindelse med fakturering, understøttes bonus- og rabatordninger samt forskellige typer af fakturering – elektronisk, print og PDF (email).
Rejseafregning
Rejseafregning dækker over alle udgifter, bilag og afregning i forbindelse med rejser, transport og udlæg, som en medarbejder har.
Rejseafregning
Alle registreringer sker nemt og indgår i en valgfri proces, hvor disse godkendes og sendes til andres systemer for udbetaling og/eller fakturering.
Funktioner

ANVENDELSESOMRÅDER OG VÆRDISKABELSE

For medarbejderen opnås værdien, når tidsregistrering er nemt, og medarbejderen kan få overblik over, hvad tiden reelt bruges på. Ferie og flex saldo, men også om opgaverne svarer til ens kompetence. For virksomheden kommer gevinsten allerede, hvis tidsregistrering er nemt for medarbejderen, men også når systemet kan styrer projekter, ressourcer og kapacitet samt levere fleksible rapporter.

MED TIMEOUT OPNÅS 

 • Projektstyring & ressourcestyring. 
 • Budget/kapacitets forecast og opfølgning. 
 • Dokumentation og rapportering. 
 • Løn, flex, ferie og fravær. 
 • Overenskomster og bonus. 
 • Statistikker og fakturering. 
 • Kompetence overblik. 
 • Simpel tidsregistrering. 
 • Komme/gå registrering. 
 • Rejse / udlægafregning og kørselsafregning. 
 • Notater og statistisk overblik. 
 • Integration via webservices. 
 • Interfaces til løn, CRM og ERP systemer. 
 • Nem og sikker Brugeradministration. 
 • SingleSign on (login et sted)
 • SSRS reporter
 • PowerBi
 • PowerAutomate