Evakuerings løsning

Citat:"brandinspektør Jan Sørensen fra Københavns Brandvæsen. Mange firmaer herhjemme har ingen planer for, hvordan personalet skal reagere ved ildebrande. Og det kan komme til at koste dem dyrt, frygter han. Manglende mandtal. Et problem kan være, at firmaet ikke har retningslinjer for, hvordan m

Læs mere

Evaluering = Optimering

For kunder, medarbejdere, produkter, ydelser og processer – og bundlinjen! Budget vs. Realiseret – på økonomi og tid, kan ikke længere står alene. Kvalitet, samarbejde med kunden og internt. Typen af opgave og timing er alt sammen med til at skabe en mere nuanceret evaluering. Hvad vil du/I forbed

Læs mere

NGO'ens hverdag

Efter at have arbejdet sammen med en række NGO’ere, har jeg opdaget, hvor nemt, enkelt og fleksibelt en ”privat” organisation har det. Vel skal en ”privat” organisation stræbe efter et overskud, og til tider i en grad, som kan virke uvirkeligt og utopisk. Men dette pres er intet i forhold til de kr

Læs mere