Evakuerings løsning

Citat:"brandinspektør Jan Sørensen fra Københavns Brandvæsen. Mange firmaer herhjemme har ingen planer for, hvordan personalet skal reagere ved ildebrande. Og det kan komme til at koste dem dyrt, frygter han. Manglende mandtal. Et problem kan være, at firmaet ikke har retningslinjer for, hvordan m

Læs mere

Akkordarbejde

TimeOut understøtter nu behovet for at tilbyde medarbejdere afregning efter x antal udførte opgaver eller x antal stk., hvor hvert antal har en bestemt pris. Akkord "produktet" oprettes centralt, med angivelse af Enhed (fx. stk. kg., antal, etc.) samt en vejledende pris. Prisen kan justeres, såfrem

Læs mere

Seminar om: Overblik over Budget og Ressourcer

Succesfuldt seminar i perfekte rammer hos WWF Verdensnaturfonden med høj tilfredshed fra både deltagere og Outzource. Allerede fra start var arrangementet en succes med en svarprocent på 11% og deltagerprocent på 6%. Vi delte vores erfaringer om krav til dokumentation og timeregnskab på forbrugte

Læs mere

Det koster at la’ vær’

Fra manuelle arbejdsgange til IT-løsninger – en mentalt og økonomisk stor beslutning med potentiale. Få 10 konkrete råd til en vellykket proces…. Læs hele artiklen på Arbejdsgiverne – SIDE 29: http://issuu.com/ds-bladet/docs/ds_20150218?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fwww.arbejdsgiverne.dk%2Fds-

Læs mere